צ’ק ביטחון

צ'ק ביטחון, תנו לביטוי הזה להתגלגל על הלשון, להדהד לכמה רגעים. מרגיש כמו משהו בטוח, לא? משהו ודאי, אמין, מוגן, משהו שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ובכן, המציאות קצת יותר מורכבת…

בשורות הבאות נדון בהרחבה בצ’ק פיקדון, הנחשב לאחד הערבונות היותר נפוצות בעולם השכירות, וננסה לענות על כל השאלות החשובות בנושא של צ’ק ביטחון שכירות. כך שאם אתם בעלי דירה להשכרה או שאולי אתם דיירים המשכירים דירה, הכתבה הזו עבורכם. נסביר כל מה שבאמת חשוב לדעת על צ’קים אלו במילים פשוטות ובגובה העיניים.

מוכנים?
פנו לכם כמה דקות, ובואו נתחיל…

אז מהו צ’ק ביטחון?

צ’ק ביטחון משמש, כאמור, סוג של בטוחה שנועדה לכסות את התחייבויותיו הכספיות של חייב במידה והחייב לא יעמוד בהתחייבויותיו, כפי שהוסכם בחוזה. צ’ק זה הוא המחאה בנקאית רגילה לחלוטין, אך מה שמייחד אותה הוא שבעל הצ’ק כותב על גביו “שק בטחון” או “צ’ק פיקדון” או “לביטחון”, זהו.

בטוחה זו רווחת מאוד בעולם השכירות, שם היא יכולה לשמש בטוחה אחת יחידה או בטוחה אחת מיני בטוחות נוספות (שטר חוב, כתב ערבות לשכירות, ערבות אוואל). ואכן, בעלי דירות רבים דורשים מהדיירים שלהם צ’קים כאלו למקרה שההסכם ביניהם יופר ולא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם. בעיקר לכיסוי הוצאות חשבונות חשמל, מים, אינטרנט, כבלים, תשלום שכר דירה ותשלום בגין נזקים לדירה. לכן, אין זה נדיר שבעלי דירות מבקשים מדיירים מספר צ’קים עבור מספר מוטבים – חברת חשמל, תאגיד המים, חברת הכבלים וכו’.

עמדת הבנקים בישראל באשר לצ’ק ביטחון?

על אף שכתוב על גבי המחאה זו “צ’ק ביטחון”, בעייני הבנקים בישראל זהו צ’ק רגיל לכל דבר ועניין, לכן הם אינם דורשים כל הוכחה להפרת הסכם על מנת לפרוע אותו. כלומר עבור הבנקים אין הבדל מהותי בין צ’ק רגיל לבין צ’ק פיקדון.

אז מהו אפוא ההבדל בין צ’ק רגיל לבין צ’ק ביטחון?

בגדול, בעלי דירות המחזיקים בצ’ק בטחון יכולים לגשת לבנק כל אימת שירצו כדי לפרוע אותו, גם אם ההסכם לא הופר והדייר עמד בכל ההתחייבויות. יחד עם זאת, חשוב להבין כי במידה שבעל הדירה פורע צ’ק ביטחון שכירות ללא כל הצדקה ושלא על פי מה שנחתם בהסכם, הוא חשוף לתביעה משפטית מצדו של הדייר שעלול מצידו לדרוש בחזרה את סכום הצ’ק שמומש.

כלומר ההבדל בין צ’ק רגיל לבין צ’ק בטחון הוא שצ’ק זה מעוגן בהסכם השכירות. בדיוק מסיבה זו וכדי למנוע תביעות משפטיות מיותרות, על הסכם השכירות לפרט באופן נהיר וברור את מלוא התנאים בהם יכול בעל הדירה לפרוע את הצ’ק.

איך כותבים צ’ק ביטחון שכירות? ומה מאפיין אותו?

סכום הצ’ק – סכום הצ’ק יהיה הסכום עליו הסכימו הדייר ובעל הדירה מראש והסכמה זו צריכה להיות מעוגנת ומצוינת בחוזה.

מוטבים – על צ’ק פיקדון ניתן לכתוב מוטבים שונים ומגוונים, ניתן לכתוב את שק הביטחון לטובת חברת החשמל, לטובתתאגיד המים או מחלקת הארנונה בעירייה ו/או למטב את בעל הדירה.

תאריך ותוקף הצ’ק – מאחר שתוקפו של צ’ק בישראל עומד על חצי שנה בלבד, בהמחאה מסוג זה שדה התאריך נותר ריק, על מנת שבעל הדירה ימלא אותו בזמן הנכון ותוקפו לא יפוג.

מועד מתן הצ’ק – צ’ק ביטחון שכירות ניתן לבעל הדירה בדרך כלל במעמד חתימת חוזה השכירות.

סחירות – מאפיין נוסף וחשוב של צ’ק מסוג זה שכדאי מאוד להכיר הוא שזהו צ’ק סחיר. קרי: ניתן להעבירו לצד שלישי ולשלם באמצעותו לגורם אחר (מה שיכול להוביל להעברת הצ’ק לגורמים בלתי רצויים, למשל, לשוק האפור) , לכן כדי למנוע העברת הצ’ק מומלץ מאוד לכתוב מראש על גביו “אינו סחיר” או “למוטב בלבד”.

יתרונות של צ’ק ביטחון…וגם חסרונות

נתחיל ביתרונות של צ’ק פיקדון:

 • קל להפקה – לא צריך לסור אל הבנק כדי להפיק באופן מיוחד צ’ק ביטחון. אם יש פנקס צ’קים, יש אפשרות להפיק צ’ק שכזה באופן מיידי.
 • קל למימוש ולפרעון – הבנק רואה בשק זה צ’ק רגיל ולא צריך להוכיח לבנק דבר כדי לפרוע אותו.
 • זול להפקה – אין עמלה על הפקת צ’קים מסוג זה, זוהי בטוחה זולה ונוחה.

ונמשיך בחסרונות:

 • ביטול קל – דייר יכול להתקשר לבנק כדי לבטל את הצ’ק ואז בעל הדירה נותר עם צ’ק ללא כיסוי.
 • סחירות – כבר ציינו שאם לא מקפידים לכתוב “למוטב בלבד” או “לא סחיר”, הצ’ק יכול להתגלגל לגורמים עבריינים.
 • מימוש – בעל הדירה יכול לפרוע את הצ’ק מתי שמתחשק לו, וזה עלול לפגוע בתזרים המזומנים של הדייר.
 • כיסוי – במידה ואין כיסוי לצ’ק כי אין כסף בבנק של הדייר או שחשבונו של הדייר הוגבל, בעל הדירה צריך לפנות להוצאה לפועל כדי לממש את הצ’ק. זה תהליך ארוך ומייגע הכרוך בשתלום אגרות.

דאבל צ’ק מבית WeCheck
בדיקת רקע חינמית מקיפה לדיירים פוטנציאליים

בעזרת השירות החינמי שלנו ב-Wecheck דאבל צ’ק, הבודק באופן יסודי את הרקע של הדיירים רגע לפני שהם נכנסים לדירה וחותמים על חוזה, ניתן למזער את הסיכוי להעדר כיסוי לצ’ק ביטחון שכירות. שירות דאבל צ’ק הוא מקיף ובוחן, בין היתר, את החוסן הפיננסי של הדיירים שעתידים להכנס לדירה. הוא בוחן האם חשבונם מוגבל או בעל פוטנציאל להיות מוגבל בעתיד.

מהן האלטרנטיבות לצ’ק ביטחון שכירות? ובמה כדאי לבחור?

בשוק השכירות נפוצות עוד כמה וכמה חלופות לצ’ק ביטחון, נסקור אותן בקצרה ונעמוד על טיבן, למשל:

שטר חוב – שטר חוב הוא בטוחה רווחת בעולם השכירות, שמטרתה להגן על בעל הדירה במקרה שהדיירים לא עומדים בהתחייבויותיהם הכלכליות. על שטר זה חתום או הדייר בלבד או הדייר עם ערבים.

 • היתרון של ערובה זו הוא שניתן לפנות לערב או לדייר כדי לגבות את מלוא סכום החוב או את חלקו.
 • החסרון של בטוחה זו שאם גם הדייר וגם הערב לא עומדים בהתחייבויות יש לגשת להוצאה לפועל, לפתוח תיק ולהמתין זמן רב עד לקבלת החזר החוב. כך שאם נסמכים על דמי השכירות לתשלום המשכנתה, אז תיתכן בעיה בתזרים המזומנים ובכושר ההחזר. בנוסף, הליכי הוצאה לפועל כרוכים, כאמור, בתשלומי אגרות.

ערבות בנקאית – בטוחה נזו מונפקת על ידי הבנק, ובה הבנק למעשה ערב לפרעון החוב של הדייר. לשם קבלת ערבות בנקאית הכסף צריך להיות נגיש בחשבונו של הדייר, שכן הוא נגרע מחשבונו והבנק שם אותו “בצד”, כך שהכסף לא זמין לדייר.

 • היתרונות של ערבות בנקאית הם שהיא שוות ערך למזומן וכל עוד היא בתוקף ניתן לפרוע אותה. בנוסף, אין צורך להסביר ולנמק לבנק מהי סיבת הפרעון וגם לא ניתן לבטל ערבות זו.
 • החסרונות של ערבות זו הם שאובדן של ערבות זו היא כמו אובדן של כסף מזומן, כדי להנפיק אותה יש לשלם עמלה לבנק, חלים הגבלות על ערבות זו כגון גובה דמי הערבות וחלה חובת הודעה מוקדמת, כך שאם כל אלו לא מתקיימים ניתן לתבוע את בעל הדירה.

צ’ק בנקאי – גם צ’ק בנקאי משמש ערובה נפוצה בשכירות ותכליתו להגן על בעל הדירה במידה והדיירים לא ימלאו את התחייבויותיהם. גם צ’ק זה מונפק על ידי הבנק והוא שווה ערך לכסף מזומן, כלומר הסכום שלו נגרע מחשבונו של הדייר ואינו זמין לו.

 • היתרונות של צ’ק בנקאי שניתן לפרוע אותו בכל זמן ובלבד שהוא בתוקף, וכי לא ניתן לבטל אותו מרגע שהוא הונפק.
 • החסרונות הם שכדי שהבנק ינפיק צ’ק כזה על סכום הצ’ק להיות נגיש וזמין בחשבונו של הדייר. כמו כן, אם הצ’ק נאבד זה משול לאובדן כסף מזומן. לצ’ק כזה יש תוקף של 7 שנים בלבד, בנוסף, יש עמלת הפקת צ’ק בנקאי. לבסוף, ישנם תנאים מוגדרים לצ’ק בנקאי כמו גובה הסכום – סכום מקסימום של דמי השכירות עבור 3 חודשים, והגבלות על הנסיבות שבהם ניתן לממשו – חובת התרעה מוקדמת לפני פרעון ומתן אפשרות לתקן נזקים/להחזיר את החוב.

כלומר גם בצ’ק בנקאי וגם בערבות בנקאית הכסף נגרע מחשבונו של הדייר וגם ישנם הגבלות על גובה סכום הערבון, כך שהסכום עומד או על שליש מתקופת השכירות או על סכום של 3 חודשי שכירות, הנמוך ביניהם. כדי לסבר את האוזן בוא ניקח לדוגמה את האחרון, סכום דמי שכירות ל-3 חודשים.

אם הדייר אמור לשלם שכר דירה חודשי של 4,500 ש”ח ונכפיל את זה ב-3, זה יוצא 13,500 ש”ח. סכום זה אמור להיות זמין בחשבונו של הדייר ולהגרע ממנו. כך שהדייר לא יכול להשתמש בו עד לתום תקופת השכירות.

שירות “הכל מראש” – קבלת מלוא שכר הדירה של שנה מראש

ספק גדול אם ניתן למצוא דיירים שיסכימו לעמוד בתנאים כאלו או שיכולים לעמוד בתנאים כאלו, לכן הפתרון האופטימלי למצב זה, המיטיב הן בעל הדירה והן עם הדייריים, הוא שירות “הכל מראש” מבית WeCheck.

שירות “הכל מראש” מבית WeCheck הוא מהפכני וחדשני והוא מבטיח שאתם, בעלי הדירה, תקבלו את מלוא שכר הדירה השנתי מראש באופן מיידי. כך שאם אתם משכירים את הדירה שבבעלותכם ב-4,500 ש”ח בחודש, תקבלו מאיתנו 54,000 ש”ח בניכוי עמלת “הכל מראש”, ותיהנו מראש שקט במשך שנה שלמה!.

לצד קבלת מלוא שכר הדירה של שנה תהנו ממעטפת מלאה של שירותים נוספים ללא עלות וללא התחייבות, ביניהם: בדיקת רקע יסודית לדיירים, סיוע משפטי מקצועי במקרה של פינוי דייר סרבן ואיתור דיירים חלופיים.

שירות “הכל מראש” טוב לכל הצדדים והוא עדיף על צ’ק ביטחון שכירות, על ערבות בנקאית, על שטר חוב וצ’ק בנקאי. מבחינת בעל הדירה הוא מונע כאבי ראש ועוגמות נפש, מבטיח השכרה רציפה של הדירה, טיפול מקצועי בדיירים בעייתים ועקביות בתשלומי המשכנתה. מבחינת הדייר, שירות זה אינו דורש זמינות של אלפי שקלים בחשבון הבנק של הדייר והוא אינו מחייב ערבים.

שאלות ותשובות

שאלה: האם ניתן לפדות צ’ק ביטחון?
תשובה: בהחלט, ניתן לפדות צ’ק ביטחון מתי שרוצים, אך אם פודים צ’ק פיקדון ללא הצדקה חשופים לתביעה משפטית.

שאלה: איך מבטלים שיק ביטחון?
תשובה: כדי לבטל צ’ק ביטחון יוצרים קשר עם הבנק, מוסרים את מספר הצ’ק ומבקשים לבטלו. כדי למנוע ביטול שרירותי של צ’ ביטחון, כדי לעגן בהסכם שכירות שביטול הצ’ק מהווה הפרה של ההסכם.

שאלה: האם אפשר לבטל צ’ק שכירות?
תשובה: כן, בהחלט, כמו ביטול צ’ק ביטחון. יש להתקשר לבנק, למסור מספר צ’ק ואז הבנק יבטלו. עם זאת, במידה ואין הצדקה לביטול צ’ק שכירות, ייתכנו הליכים משפטיים ו/או הליכי הוצאה לפועל כנגד מבטל הצ’קים.

רמי רונן מנכ"ל ומייסד WeCheck

רמי רונן מנכ"ל ומייסד WeCheck

רמי רונן, המנכ"ל והמייסד של חברת WeCheck, חברת הפינטק, הנמצאת בבעלות משותפת של אסנת ורמי רונן ושל חברת האשראי ישראכרט ויד 2.

אולי יעניין אותך גם:

מחשבון מדד שכר דירה -הכלי האולטימטיבי למקסום התשואה

מחשבון מדד שכר דירה RentAI שפיתחנו ב-WeCheck הוא כלי רב ערך שיכול לשמש אתכם במגוון רחב של מצבים. RentAI הוא חינמי, מבוסס בינה מלאכותית

שטר חוב – מדריך בגובה העיניים

דיירים שאינם יכולים או מסרבים לשלם דמי שכירות הם הסיוט הכי גרוע של בעלי דירות המשכירים את דירתם. מיתון כלכלי, אובדן מקום העבודה או גירושין עלולים להוביל לאי כיבוד הסכם השכירות

זכרון דברים להשכרת דירה – יתרונות וגם…חסרונות

בריקוד הטנגו העדין שבין בעלי דירות לבין דיירים פונציאליים זכרון דברים להשכרת דירה יכול למלא תפקיד חשוב בביסוס ציפיות ברורות

בעלי דירה? לא צריך להתעסק עם צ׳ק שחזר

WeCheck מספקת לכם הגנה מלאה על שכר הדירה שלכם