כתב ערבות לשכירות

כל מה שבאמת צריך לדעת על כתב ערבות במקום אחד

כתב ערבות לשכירות נחשב לאחד מהבטוחות הנפוצות בקרב משכירי דירות, והוא מספק מעין שכבת הגנה נוספת לבעלי דירות, במקרים בהם דיירים לא יכולים או רוצים לשלם את שכר הדירה.

ואכן, לנוכח הנתונים העגומים שפורסמו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת יש סיבה טובה לדאגה ולדרישה של בעלי דירות לבטחונות ולערבויות. מהנתונים מצטיירת תמונה קשה, לפיה חלה עלייה במספר התיקים לפינוי דיירים בשנים האחרונות, כך שאם בשנת 2013 נפתחו בממוצע סה”כ 2,511 תיקים לפינוי דיירים סרבנים בבתי המשפט, ב-2019 המספר כבר עלה ל-2,665.

להלן טבלה המציגה את מספר התיקים לפינוי דיירים שנפתחו בממוצע מדי שנה, במהלך השנים האחרונות:

מספר התיקים לפינוי דיירים

(מאת: מרכז המחקר והמידע של הכנסת)

 

השילוב בין יוקר המחיה לבין העלייה המתמדת בגובה שכר הדירה בישראל מקשה על חלק מהדיירים לעמוד בהתחייבויות שלהם לבעלי הדירות ולשלם את דמי השכירות. זה חושף את בעלי הדירות לבעיות גביה, זה מקשה על בעלי נכסים שנטלו משכנתאות לעמוד בהחזרים ומביא לדרישה של כמה שיותר ערבויות ובטוחות, כאשר כתב ערבות לשכירות הוא אחד מהבולטים שבהם.

מהו כתב ערבות לשכירות?

כתב ערבות לשכירות זהו מסמך כתוב, בעל מעמד משפטי, המשמש בטוחה ונחתם על פי רוב במעמד חתימת הסכם שכירות. מסמך זה נדרש על ידי בעלי דירות כבטוחה בלעדית או כאמצעי ביטחון נוסף, והוא כרוך במציאת ערב אחד או מספר ערבים עבור הדיירים.

כתב ערבות לשכירות למעשה מפרט את התנאים ואת ההתחייבויות הכספיות של הערבים. כאשר בחתימתם על כתב הערבות מסכימים הערבים לשאת בתשלומי שכר הדירה ובתשלומים מוסכמים אחרים של הדיירים, במידה והדיירים לא ישלמו את שכר הדירה, לא ישלמו חשבונות או לא ישלמו על נזק שגרמו לדירה.

במידה וגם הערבים וגם הדיירים מסרבים או לא יכולים לעמוד בהתחייבות הכספית שהוסכמה עליה בכתב הערבות, יכולים בעלי הדירות להגיש נגדם תביעה משפטית, אם ביחד (כנגד הדיירים והערבים) ואם לחוד (תביעה משפטית אחת כנגד הדיירים ותביעה משפטית נפרדת כנגד הערבים).

כתב ערבות מעוגן בחוק הערבות, התשכ”ז -1967, ולפי סעיף 8 הדן באחריותו של הערב, על בעלי הנכסים לדרוש תחילה מן הדיירים למלא את ההתחייבות הכספית בטרם פונים לערבים, אלא אם:

 1. הערב ויתר על הדרישה מן החייב (הדייר).
 2. יש צו פירוק, צו חדלות פרעון או צו קבלת נכסים נגד הדייר.
 3. הדייר מת, הדייר נמצא בחוץ לארץ או שמתן הדרישה כרוך בקשיים מיוחדים.

מי יכול לחתום על כתב ערבות לחוזה שכירות?

על כתב ערבות לחוזה שכירות יכולים לחתום ערב אחד או כמה ערבים, שיש להם זיקה לדיירים. אלו יכולים להיות קרובי משפחה של הדיירים כמו אבא, אימא, אחים, דודים, סבים וסבתות, אך ערבים לשכירות יכולים להיות גם חברים, שותפים או קולגות.

כתב ערבות לשכירות – עם או ללא עורך דין?

מומלץ לערוך כתב ערבות לשכירות בליווי עורכי דין, הבקיאים בתחום זה וגם לחתום עליו במעמד שבו נמצא עורך הדין. זאת מאחר שעורכי דין מנוסים מכירים את התחום היטב, הם יכולים לשאת ולתת עד להשגת התנאים האופטימליים ולספק הגנה מקסימלית. יתרה מכך, עורכי דין יכולים לסייע בבחינת האיתנות הפיננסית של הערבים וכן לעזור באימות זהותם וחתימתם של הערבים.

כך למשל, עורכי דין יכולים לדאוג שהערבים יערבו גם במקרה של אי תשלום שכר דירה, גם במקרה של אי תשלום חשבונות וגם במקרה של גרימת נזק לנכס. בנוסף, עורכי דין יכולים לעזור בקביעת התנאים והמועדים בהם ניתן לפנות לערבים. לדוגמה, ניתן לקבוע בכתב ערבות לשכירות כי בעל הדירה יכולה לפנות לערבים על פי שיקול דעתו, גם אם טרם מיצה את מלוא ההליכים מול הדיירים, כפי שנדרש על פי סעיף 8 בחוק הערבות.

יחד עם זאת, כדאי לדעת שאין חוק בישראל או חובה משפטית אחרת להסתייע בעורכי דין לצורך עריכה וחתימה על כתב ערבות לשכירות. ניתן להחתים ערבים על כתב ערבות כתוב באופן עצמאי ובלבד שנוסח כתב הערבות לשכירות תקין, שכל התנאים יהיה מפורטים והוא יהיה חתום על ידי הערבים ובעל הדירה.

כך תבטיחו קבלת שכר דירה בכל זמן ובכל מצב, בלי עורכי דין ובלי כאב ראש

כתב ערבות לשכירות דורש עורך דין, ובמקרים שבהם גם הדיירים וגם הערבים לא עומדים בהתחייבויות הכספית, צריך לפתוח הליך משפטי. זה אמנם הליך מקובל אך מסורבל, הוא מתמשך ויקר, ועד שבעלי הדירות מקבלים את הכספים המגיעים להם יכולים לעבור חודשים. כדי לחסוך את כאב הראש הזה, אנו ב-WeCheck השקנו את שירות צ’ק בטוח, המבטיח קבלת שמי שכירות ישירות לחשבון הבנק של בעל הנכס, בכל זמן ובכל מצב – ללא תלות בערבים, ללא תנאים מוקדמים וללא הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים.

בנוסף, להבטחת קבלת דמי השכירות, שירות צ’ק בטוח מבית WeCheck מסייע גם לפינוי דיירים סרבנים ובאיתור דיירים חדשים, ובמסגרתו ניתן גם לקבל שירותים משפטיים מקצועיים.

נוסח כתב ערבות לשכירות

נוסח כתב ערבות לשכירות כולל את הפרטים הבאים:

 • שם ושם משפחה, כתובת, טלפון, דוא”ל, מספר תעודת זהות של הערב/ים.
 • פרטי בעל הדירה: שם, שם משפחה, כתובת הדירה המושכרת, דוא”ל, מספר טלפון, תעודת זהות.
 • תנאי ההתחייבות של הערבים כלפי בעל הדירה בפרוטרוט.

>>>לנוחיותכם, כתב ערבות לשכירות דירה להורדה

שימו לב, השימוש בכתב ערבות זה היא באחריות המשתמשים בלבד, ואין Wecheck אחראית.

חשוב לדעת!

 • כדאי לעגן בכתב ערבות לשכירות הצמדות למדדים, ריביות ושינויים בגובה דמי שכר הדירה.
 • חשוב לפרט את כל התנאים בכתב הערבות, לרבות פירוט התנאים בעטיים ניתן לפנות אל הערבים.
 • חשוב לציין האם הערבים ערבים רק במקרה של אי תשלום שכר דירה או גם במקרים של סירוב להתפנות, אי תשלום חשבונות לרשויות (מים גז, חשמל וכו’) ו/או במקרה של גרימת נזק לנכס.
 • כדאי לבחון את האיתנות הפיננסית של הערבים, למשל לבקש לראות תלושי משכורת ולבדוק בבנק ישראל אם חשבונותיהם מוגבלים.

הדיירים לא שילמו את שכר הדירה? – כך מממשים כתב ערבות לשכירות

על מנת לממש את הכתוב בכתב ערבות לשכירות על בעל הנכס לעבור את השלבים הבאים:

 1. תחילה על בעל הדירה לשלוח בקשה מסודרת בכתב לדייר לתשלום שכר הדירה.
 2. במידה והדייר לא משלם ובמקרים שבהם הוסכם בכתב הערבות או שהערבים ויתרו על הדרישה מן הדייר, או שניתנו לדייר צו כינוס כינוס, צו פירוק או נפתחו הליכי חדלון פרעון או במקרה שבו הדייר נמצא בחו”ל או נפטר או שקיום החיוב כרוך בקשיים – יכול בעל הדירה לפנות אל הערבים למימוש כתב הערבות.
 3. במידה וגם הדיירים וגם הערבים לא עומדים בהתחייבויות הכספית ואינם משלמים לבעל הדירה, ניתן לפתוח בהליך משפטי כנגד הערבים ולהגיש תביעה. אם מדובר בתביעה שסכומה אינו עולה על 2.5 מיליון ₪ יש לפנות לבית משפט השלום באזור המגורים של הערבים, מעל סכום זה יש לפנות לבית המשפט המחוזי באזור המגורים של הערבים. לשם כך, כדאי כמובן לשכור את שירותיו של עורך דין כדי למצות את מלוא הדין.
 4. במידה ובית המשפט פוסק לטובת בעל הדירה, יתחיל הליך בהוצאה לפועל שיפעל לגבות את החוב.

צ’ק בטוח מבית Wecheck – ערבות לשכירות ללא הליכים משפטיים וללא צורך בערבים
אני רוצה צ’ק בטוח

עם שירות צ’ק בטוח של Wecheck יש לכם ראש שקט. אתם לא תלויים בערבים, אתם לא צריכים להצטייד ולשלם הון לעורכי דין ואתם גם ממש לא חייבים להיגרר להליכים משפטיים ארוכים ומסורבלים, שממילא מתעדפים זכויות של דיירים הנמצאים בקשיים, במקרה שהדיירים לא משלמים שכר דירה. שירות צ’ק בטוח מבטיח את קבלת שכר הדירה המגיע לכם, בהתאם להסכם השכירות, ישירות לחשבון הבנק שלכם גם אם לצ’קים של הדיירים אין כיסוי.

שירות צ’ק בטוח הוא חדשני ומהפכני ולצד ערבות מלאה לדמי השכירות אנו ב-Wecheck מסייעים גם בפינוי דיירים סרבנים, במציאת דיירים חלופיים ומעניקים גם ליווי משפטי מקצועי לבעלי נכסים. כל זאת בתמורה לתשלום חודשי נמוך, הנגזר מרמת הסיכון של הדיירים, כאשר את התשלום החודשי הסמלי תוכלו לחלק ביניכם לבין הדיירים.

 

רמי רונן מנכ"ל ומייסד WeCheck

רמי רונן מנכ"ל ומייסד WeCheck

רמי רונן, המנכ"ל והמייסד של חברת WeCheck, חברת הפינטק, הנמצאת בבעלות משותפת של אסנת ורמי רונן ושל חברת האשראי ישראכרט ויד 2.

אולי יעניין אותך גם:

ערבות בנקאית אוטונומית

ערבות בנקאית אוטונומית נחשבת לנפוצה מאוד בשוק השכירות, ואכן יש לה כמה יתרונות בהשוואה לכמה מן הערבויות הזמינות לנו כיום.

פינוי שוכר לפני תום החוזה – אל תפנו לפני שתקראו

זה בהחלט יכול לקרות לכל אחד ואחת וכשזה זה מגיע זה יכול להפתיע; דייר שעשה עליכם רושם ראשוני מצוין ולאורך תקופה מסוימת אפילו עמד בכל ההתחיבויות שהוסכמו ונקבעו בחוזה השכירות לפתע מסרב לשלם דמי שכירות.

חוק שכירות הוגנת

חוק שכירות הוגנת זהו חוק שכדאי להכיר מקרוב מאחר שבישראל מאות אלפי משכירים ושוכרי דירות.

בעלי דירה? לא צריך להתעסק עם צ׳ק שחזר

WeCheck מספקת לכם הגנה מלאה על שכר הדירה שלכם