הלוואה כנגד נכס

הלוואה כנגד נכס מעניקה הזדמנות למנף נכס קיים למגוון רחב של מטרות; היא מאפשרת לאחד הלוואות רבות ולהקטין חובות, לשפר דיור, לרכוש נכס נוסף או להשקיע במיזמים עסקיים קיימים.

להגשת בקשה להלוואה

להלוואה הזו נלווים יתרונות רבים, כך למשל, מאחר שבתמורה להלוואה משעבדים נכס ניתן לקבל הלוואה בסכומים גדולים. ובנוסף, ניתנים ללווה תנאי הלוואה גמישים כמו: פריסת החזרים ארוכה וריביות יחסית נוחות ביחס להלוואות אחרות בשוק.

אז מהי הלוואה כנגד נכס?

הלוואה בתמורה לשעבוד נכס היא התחייבות משפטית וכלכלית לכל דבר ועניין, ולכן אין להקל בה ראש. היא מאפשרת לגוף המלווה לרשום שעבוד על הנכס שבבעלות הלווה למקרה ובו הלווה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו.

מדוע הבנקים וגופים חוץ בנקאיים מבקשים לשעבד את הנכס בתמורה להלוואה? – כדי להקטין את רמת הסיכון שלהם. שכן מתן הלוואה בסכומים גבוהים (בגובה של 50% עד 85% מערך של נכסים שונים) מהווה עבורם סיכון גבוה. מדובר בסכומי כסף גבוהים כאמור ובהלוואה לתקופה ארוכה שיכולה להתפרס על פני 30 שנה, ובמהלכה הרבה דברים יכולים לקרות ולהשתבש; יכולה להיות פגיעה ביכולת ההחזר של הלווה בשל פיטורים בלתי צפויים, גירושין או עקב בעיה רפואית.

פגיעה בכושר ההחזר של הלווה יכולה לקרות גם בשל מגפות עולמיות, מלחמות, הגדלת המשפחה, אובדן של אחד מהמפרנסים במשפחה וכו’.

לאילו מטרות ניתן לקבל הלוואה כנגד נכס קיים?

אצלנו ב-WeCheck, ניתן לקבל הלוואה משלימה כנגד נכס למגוון רחב של מטרות:

 • משכנתא משלימה לכל מטרה – אנו ב-WeCheck מעניקים הלוואות בשיעור של עד 85% משווי נכס בתמורה לשעבוד נכס. כלומר, בנוסף ל-50% שניתן לקבל מהבנק, ניתן להשלים לשיעור של 85% ב-WeCheck.

>> למידע נוסף על  משכנתא משלימה

 • משכנתא מאחדת לצורך איחוד הלוואות – משכנתא מאחדת זוהי עוד הלוואה כנגד נכס שניתן לקבל אצלנו ב- WeCheck, והיא נועדה להקל על נטל ההחזרים החודשים הגבוהים במקרה של ריבוי הלוואות. פוטנציאל הקטנת התשלומים יכול להגיע לכשני שלישים מההחזרים המקוריים, כלומר הפחתה של עד 66% בהחזר החודשי. הלוואה זו נועדה לאחד הלוואות צרכניות רבות שונות שיש להחזירן בטווח הקצר והבינוני (כגון: הלוואה עבור רכב, הלוואה לחופשה בחו”ל וכו’), הנושאות ריביות גבוהות לכדי הלוואה אחודה אחת, בעלת ריביות נוחות יותר ובפריסת החזרים ארוכה יותר, שיכולה להגיע לפריסה של עד 30 שנים.

>> למידע נוסף על  משכנתא מאחדת

 • משכנתא במסלול מופחת לכל מטרה – הלוואה במסלול המופחת מאפשרת החזר חודשי נמוך ונוח יותר למשך שנתיים ומעניקה הזדמנות לשפר את התזרים החודשי. חשוב לציין כי הלוואה זו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שקורה בבנקים, כך שאם המדד עולה, והוא לרוב עולה, קרן ההלוואה אינה גדלה איתו בהתאמה.

>> למידע נוסף על  משכנתא במסלול חודשי מופחת

כמה כסף ניתן לקבל בתמורה לשעבוד נכס קיים?

הבנקים בישראל יכולים לספק משכנתאות לרוכשי דירה ראשונה בשיעור של עד 75% מערך הנכס, למשפרי דיור בשיעור של 70% ולמשקיעים הלוואה לכל מטרה בשיעור של עד 50% מערך הנכס להשקעה.

אך זה לא תמיד היה כך, בשנים האחרונות חלו שינויים הנוגעים למתן משכנתאות למשקיעים בבנקים. בניסיון להאט את התפשטות תופעת המשקיעים בישראל ולהוריד את מחירי הדיור, החל משנת 2021 (שנת קורונה) החיל בנק ישראל מגבלות על הבנקים ומאז ניתן לקבל מימון של רק עד 50% מערך הנכס הנרכש על מנת לרכוש אותו כנכס נוסף למטרת השקעה. לפני כן, משקיעי נדל”ן יכלו לקבל מהבנקים בישראל משכנתא בשיעור מימון גבוה של עד 75% מערך הנכס.

כיום כדי ליהנות משיעורי מימון גבוהים יותר עבור מגוון מטרות בתמורה לשעבוד נכס, ניתן לפנות לגופים פיננסיים אחרים במשק הישראלי, לגופים שאינם כפופים לרגולציה של בנק ישראל, אך כפופים לרגולציה של רשות שוק ההון. גופים חוץ בנקאיים אלו מורשים על פי חוק להעמיד הלוואות כנגד נכסים קיימים ויכולים לספק הלוואות המשלימות את המשכנתאות הבנקאיות לצורך מטרות שונות ומגוונות.

גופים חוץ בנקאיים אלו שנכנסו לזירה הפיננסית הפקיעו את מונופול ההלוואות והמשכתנאות מהבנקים, הפכו את שוק ההלוואות לתחרותי מאוד, כך שיש לא מעט שחקנים המתחרים על כל לווה. לכן ניתן כיום למצוא הלוואות אטרקטיביות כנגד נכסים קיימים.

כדי לקבל הלוואה כנגד נכס ניתן לפנות למגוון גופים פיננסיים וחברות אשראי חוץ בנקאיות כגון: חברות אשראי, חברות השקעות, חברות ביטוח, חברות פינטק וכו’, המציעות מגוון מכשירים פיננסיים, ביניהם: הלוואות ומשכנתאות.

דוגמה מספר 1 – רוכשי דירה ראשונה:

בני זוג שהתחתנו לא מכבר, חסכו הון עצמי של 300,000 ₪ יכולים להשלים באמצעות WeCheck למימון של 85% מערך הדירה אותה מעוניינים לרכוש, מימון המורכב ממשכנתא בנקאית + משכנתא משלימה מ-WeCheck.

כדי להמחיש הינה דוגמה מספרית:

בני זוג עם הון עצמי של 300,000 יכולים באמצעות המשכנתא הבנקאית לרכוש דירה ראשונה בשווי של 1,200,000 ש”ח בלבד, שכן הם זכאים למימון בשיעור של עד 75% מערך הנכס. אך עם ההלוואה מ-WeCheck יכולים בני הזוג הטריים לרכוש נכס בשווי של 2,000,000 ש”ח, המורכב ממשכנתא בנקאית והלוואה מבית WeCheck.

כך למעשה עם אותו הון עצמי של 300,000 ש”ח ניתן באמצעות Wecheck לרכוש נכס בשווי של 2,000,000 ₪ לעומת נכס בשווי של 1,200,000 בלבד ללא Wecheck

דוגמה מספר 2 – משקיעי נדל”ן:

בני זוג שבבעלותם נכס בשווי של 2 מיליון ש”ח אינם יכולים לקבל בכלל משכנתא על הנכס הנמצא בבעלותם לטובת רכישת הנכס להשקעה, אולם הם יכולים לקבל הלוואה מהבנק בשיעור של 50% מערכו של הנכס הנרכש שבו הם מעוניינים להשקיע. עם וויצ’ק יוכלו בני הזוג לקבל השלמה עד 85% מימון על הנכס הנרכש וגם עד 85% על הנכס הקיים של המשקיע, ותאורטית בני הזוג יכולים לקבל עד 100% מימון על הנכס להשקעה!!!

למי מתאימה הלוואה כנגד שיעבוד נכס?

הלוואה דרך WeCheck מתאימה למגוון רחב של אנשים ומצבים:

 • הלוואה לכל מטרה לבעלי חובות/בעלי הלוואות מרובות – בעלי מספר רב של הלוואות צרכניות יכולים ליטול משכנתא בשיעור של 50% מערך הנכס שבבעלותם מהבנק, ו-WeCheck יכולים להשלים את שיעור המימון ל-85% אחוז, תוך מתן ריביות נוחות יותר ופריסת החזרים ארוכה. איחוד ההלוואות מפחית את סכום ההחזר החודשי באופן משמעותי (בין 35% ל-50% הפחתה), משפר את התזרים החודשי, מקטין את המחנק ומעניק אוויר לנשימה.
 • לרוכשי דירה ראשונה – ניתן גם להגשים את חלום הדירה בעזרתנו. תוכלו ליטול משכנתא מהבנק בשיעור של עד 75% ולקבל מימון משלים של עוד 10% ב-WeCheck. כך שתזדקקו להון עצמי של 15% בלבד. תודות לשיעור המימון הגבוה תוכלו לרכוש נכס יקר ומרווח יותר.
 • למשקיעי נדל”ן – תוכלו לקבל הלוואה מהבנק בשיעור של עד 50% בלבד כנגד הנכס הנרכש ולהשלים דרכנו ב-WeCheck לעד 85% אחוזי מימון לטובת רכישת הנכס להשקעה.
 • לתושבי חוץ – לקוחות הגרים בחו”ל ומוגדרים ‘תושבי חוץ’ מוגבלים בקבלת משכנתא מהבנקים בשיעור של עד 50% בלבד. אך הם יכולים להשלים את המימון ל-85% עם הלוואה מבית WeCheck.
 • למשפרי דיור – הבנקים בישראל מספקים למעוניינים לשפר את איכות חייהם ולעבור לדירה יקרה ומרווחת יותר מימון של עד 70%. אך תוכלו לקבל עוד 15% מימון מאיתנו ב-WeCheck משוויו של הנכס שתרכשו וסה”כ להגיע ל- 85% מימון.

להגשת בקשה למשכנתא

יתרונות הלוואה כנגד נכס קיים

יש מגוון יתרונות לנטילת הלוואה כנגד נכס קיים בחברות אשראי חוץ בנקאיות, ביניהם:

 • פריסת החזרים נוחה.
 • אפשרות ליטול הלוואה למגוון מטרות וצרכים.
 • הקטנת ההון העצמי הדרוש לרכישת נכס ראשון, שני, שלישי וכו’ – רישום משכנתא מדרגה שניה על שם הגוף החוץ בנקאי.
 • אפשרות לרכוש נכס גדול, מרווח ויקר יותר מבלי להגדיל את ההון העצמי.

יתרונות נטילת הלוואה כנגד שעבוד נכס ב-WeCheck:

 • פריסה החזרים ארוכה – ניתן להחזיר את ההלוואה בפריסה ארוכה של עד כ-30 שנים.
 • החזר חודשי נוח – אנו מציעים פריסה ארוכה של תשלומים, מה שמאפשר החזרים נוחים במיוחד. במסלול החזר חודשי מופחת למשל ניתן להקטין למשך שנתיים את גובה ההחזר החודשי באופן משמעותי ולשפר באופן מהותי את התזרים הפיננסי של משק הבית .
 • מגוון אפשרויות לפרעון מוקדם – אנו ב-WeCheck מציעים אפשרות נוחות לפרעון מוקדם ללא קנסות לאחר 24 חודשים מיום ביצוע ההלוואה , כפי שקורה למשל במסלול משכנתא מאוחדת, משכנתא משלימה ובמסלול ההחזר המופחת.
 • תקופות גרייס – אנו מציעים ללווים אפשרויות לתקופת גרייס חלקי, תקופת חסד, שבה משולמת רק הריבית ללא הקרן.

קבלת הלוואה כנגד נכס בתהליך דיגיטלי קצר ומהיר

על מנת לבחון את זכאותכם לקבלת הלוואה כנגד נכס עליכם לעבור תהליך דיגיטלי מהיר וקצר, שבו תדרשו לבחור את סוג המשכנתא הרצויה לכם ולמלא שאלון קצר. משך מילוי השאלון לא עולה על 5 דקות, ולאחריו תשלח אליכם הודעת אישור ראשוני בהודעת -SMS.

ניתן לבדוק זכאות לקבלת הלוואה כנגד נכס ב-WeCheck בליווי או ללא ליוויו של יועץ משכנתאות מטעמכם, בהתאם להעדפתכם.

אפשר לפנות אלינו בטלפון ובמגוון אמצעי קשר נוספים בכל עת ואף בעת מילוי השאלון אונליין. לאחר פתיחת התיק והגשת הבקשה ילווה אתכם באופן צמוד מנהל תיקים אישי שישמח לעמוד לשירותכם ולענות על כל שאלה.

*** אין בכתוב המלצה ללקיחת הלוואה/משכנתא.
*** WeCheck שומרת לעצמה את הזכות לבחון כל בקשה למשכנתא/הלוואה או אחרת, ולהחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לגבי מתן מימון/הלוואה או שירות ובאילו תנאים לבצעם.
*** אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אסנת רונן נשיאה ומייסדת WeCheck

אסנת רונן נשיאה ומייסדת WeCheck

אסנת רונן, נשיאת חברת WeCheck, חברת הפינטק, הנמצאת בבעלות משותפת של רמי ואסנת רונן ושל חברת האשראי ישראכרט ויד 2.

אולי יעניין אותך גם:

משכנתא חוץ בנקאית – הפתרון להגדלת ההון

משכנתא חוץ בנקאית הפכה פופולרית יותר ויותר בשנים האחרונות ומציעה פתרון בר-קיימא למשפרי דיור, לרוכשי דירות ועוד

משכנתא לזוגות צעירים

משכנתא לזוגות צעירים מאפשרת קפיצת מדרגה לעבר יציבות

איחוד הלוואות

איחוד הלוואות יכול להיות פתרון למלהטטים בין הלוואות מרובות מאחר שהוא מאפשר להקטין את הנטל הכלכלי.